Privatumo taisyklės

Bendra informacija

Všį Idealistų būstinė (toliau – Duomenų valdytojas) šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – PT) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomomis interneto svetainėmis. PT nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Įmonės kodas: 303280375
Buveinės adresas: Ažušilių g. 18, Ažušilių k., LT-33290 Molėtų r.
Telefonas. +370 615 94045
El. paštas: idealistubustine@gmail.com

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte PT, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančias interneto svetaines ar socialinių tinklų paskyras sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose PT. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėse/socialinių tinklų paskyrose, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainių lankytojus.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę (-es) ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti mums.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Kokią informaciją apie jus renkame?

Norint įvykdyti užsakymą eparduotuve.antropoteosofija.lt registruotis nereikia, todėl mes nekaupiame ir nesaugome su jūsų užsakymais susijusios informacijos. Tačiau jei iš mūsų užsisakote produktą, prašome nurodyti savo vardą ir pavardę, telefono numerį, adresą, kad galėtume įvykdyti jūsų užsakymą.

Be jūsų pateikiamos informacijos, renkame informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine. Pirkėjų srauto stebėjimui galime rinkti toliau nurodytą informaciją:

 • Užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, prisijungimų skaičius ir lankomiausi puslapiai;
 • Prisijungimo data, IP adresas, svetainės pasiekimo būdas (google, tiesiogiai iš naršyklės ir t.t.).

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių negaunama.

Kaip naudojame jūsų informaciją?

Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais:

 • Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją;
 • Prekės išsiuntimui;
 • Rinkodaros tikslais, pvz., įvertinti ir analizuoti savo rinką, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomones apie produktus).

Pirkimo duomenų nenaudojame naujienlaiškių siuntimui.

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Mes atskleisime jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:

 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, pvz., Omniva LT, įmonės kodas 300087912, Savanorių pr. 363, Kaunas;
 • Bankams/įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas.

Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota. Jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;

Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:

 • Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
 • Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • Kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu.

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Su jūsų pirkimu susijusi informacija saugoma 30 dienų nuo užsakymo įvykdymo datos.

Naujienlaiškių prenumeratos duomenys saugojami tol, kol pats naujienlaiškį užsakęs žmogus jo atsisako.

Kokios Jūsų teisės?

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurias kontroliuoja Duomenų valdytojas.

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

eparduotuve.antropoteosofija.lt slapukai nėra naudojami.

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote šių PT neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėse ar turite kitų klausimų, kreipkitės į mus el. paštu: eparduotuve@antropoteosofija.lt.

Baigiamosios nuostatos

Šios PT peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę PT, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje. Jei naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Naujausia PT versija visada pateikiama čia.

Dokumentas patvirtintas 2020 m. rugpjūčio 5 d. vadovo įsakymu Nr. ALG-ĮS-18-20.